Verkkopedagogiset linkit

7.6.06

Dialogioppiminen opetuksen ohjaustilanteissa

Anneli Sarja: Dialogioppiminen opetuksen ohjaustilanteissa: "6 Dialogisuus ja aito kohtaaminen ohjausprosessissa" Sopii sovellettavaksi myös verkkomaailmassa!

15.3.06

Akateemisten ihmettelijöitten klubin blogi

Koulutus - Tampereen eOppimisen klusteri: "Uudistunut Akateemisten ihmettelijöiden klubi on oppimisen, tiedon, asiantuntijuuden ja osaamisen rakentumisen tutkijoiden ja kehittäjien verkosto, jonka puitteissa järjestetään ajankohtaistapahtumia ja tuetaan tiedon jakamista verkoston jäsenten ja heidän edustamiensa yksiköiden välillä. Klubin toimintaa koordinoi tampereen eOppimisen klusteri ja tapaamisten isäntinä toimivat vuorotellen mukana olevat organisaatiot." Ihmettelijöiden Blogi.

ProBell - Research Group for Problem-Pased Learning in Finnish Higher Education

ProBell - Research Group for Problem-Pased Learning in Finnish Higher Education: "Tampereella yliopistossa on vuodesta 2000 alkaen toiminut yliopiston ja ammattikorkeakoulujen tutkijoista, opettajista ja jatko-opiskelijosta muodostunut innovatiivinen ryhmä ProBell. Ryhmän tarkoituksena on koota yhteen eri aloilla ja korkeakouluissa toteutettuja ongelmaperustaisen opetuksen kehittämis- ja tutkimushankkeita sekä tukea alaan liittyvää kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoimintaan. "

12.3.06

LEARN Suomen Akatemian rahoittama tutkimusohjelma

Life as Learning (LEARN): " is a multi-scientific national research programme on learning. The themes studied in the programme include developing teaching and learning in the school system, new challenges of learning in the working life, new forms of learning, and new teachership and teacher education."

Opetusteknologiayksikkö: etusivu

Opetusteknologiayksikkö: etusivu: "Turun yliopiston Opetusteknologiayksikkö on 1996 perustettu Turun yliopiston kaikkia tiedekuntia ja laitoksia palveleva multimediaosaamisen keskus."

Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskus: Esittely

Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskus "Tutkimuskeskus toteuttaa verkko-oppimisen ja muun tieto- ja viestintätekniikan oppimis- ja opetuskäytön tutkimusta yhteistyössä koulujen, yliopistojen ja yritysten kanssa. Tutkimustyö koostuu sekä teoreettisesta perustutkimuksesta että käytännöllisistä kehityshankkeista, joita toteutetaan yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin."

Hypermedialaboratorio - Tampereen yliopisto

Hypermedialaboratorio - Tampereen yliopisto: "Tampereen yliopiston hypermedialaboratorio on tutkimus- ja opetusyksikkö, joka tarkastelee vuorovaikutteista digitaalista mediaa ihmis- ja sisältölähtöisesti. "

20.2.06

Verkkopedaseuranta

Verkkopedaseuranta on Raimo Parikan ylläpitämä blogi, joka seuraa verkkopedagogisia julkaisuja ja uutisoi edublogaamisen maailmasta. Uranuurtaja valtsikassa, liikkellä jo vuonna 2003. Kannattaa seurata ja tutustua. Hyvät linkit aiheen tieteelliseen puoleen.

eTTcampus eLearning Initiatives

eTTcampus eLearning Initiatives: "Are you working as a teacher trainer, teacher or trainer and interested in using ICT in your teaching? Are you interested in working collaboratively with colleagues in different countries? Welcome to the eTTCampus!

This campus is intended for the teacher and trainer community in Europe but we also welcome colleagues from all over the world. Our aim is to provide teachers and trainers with tools and skills to help them use ICT in their teaching. At the campus you can find resources as well as the opportunity to participate in learning events concerned with different aspects of ICT."

18.2.06

www.eoppi.net

eOppi.net on työelämän verkko-oppimista kokoava ja esittelevä sivusto, josta on hyötyä myös kaikille verkko-opetuksesta kiinnostuneille. Etsi ideoita ja sovella. Rekisteröidy ja voit vaikkapa kuunnella ja katsella e-oppimisen pioneerien eli vierailijoitten haastatteluja.

5.2.06

OPLAApro - opetuksen laatuprosessi - Etusivu

OPLAApro - opetuksen laatuprosessi on Jyväskylän yliopiston opetuksen kehittämisen laatujärjestelmä. Hyviä vinkkejä verkko-opetuksen laadun kehittäjälle.

IT-Peda

IT-Peda onyliopistojen verkosto, joka edistää tieto- ja viestintäteknologian hyväksikäyttöä opetuksessa ja tutkimuksessa. Linkkejä ja keskustelua.

Suomen eOppimiskeskus ry

Suomen eOppimiskeskus ry:n tarkoitus on edistää verkko-opetuksen ja digitaalisten opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa. Hankerekisteri, hyviä käytäntöjä, e-aapinen ym. palveluja.

Tampereen eOppimisen klusteri

Tampereen eOppimisen klusteri
eOppimisen klusterin tavoitteena on tukea monitieteistä e-oppimisen tutkimus- ja kehitysyhteistyötä tutkimusyksiköissä, oppilaitoksissa ja yrityksissä.

30.1.06

BETT 2006 11th -14th January. Olympia, London.

BETT 2006 11th -14th January. Olympia, London -tapahtuma esitteli uusinta uutta verkko-opettamisen alalla. Sivuilla paljon mielenkiintoisia linkkejä ja aineistoja.

29.1.06

EDU - Verkkomateriaalin laatu

EDU - Verkkomateriaalin laatu -sivuilla tietoa Opetushallituksen verkko-opetuksen laatutyöstä.

22.1.06

OPE.FI

OPE.FI
Otavan opiston verkkosivusto aiheesta. Hyvää suodatettua tietoa mm. tietostrategioista, netiketistä ja tekijänoikeuksista. Kuvaukset OPE.FI -taitotasoista.

12.12.05

Tampereen yliopisto - Väitökset - Anne Aula

Anne Aulan väitöskirjan mukaan internetin käyttäjät kohtaavat lukuisia ongelmia hakiessaan tietoa verkosta.

7.12.05

E-GIRLS: kohti tekniikkaa

Hanke edistää tyttöjen tietotekniikkaosaamista ja kehittää lukioiden ja muiden oppilaitosten toimintakulttuuria suosimaan naisten teknistä osaamista.

Virtuaalisessa tiimiopiskelussa parannettavaa

Suomen Akatemian Life as Learning -tutkimusohjelman ECOL-hankkeessa tehtyjen tutkimusten mukaan virtuaalinen opiskelu ja tiimityöskentely ovat suosittuja etäopiskelun muotoja, mutta ne eivät välttämättä johda laadukkaaseen oppimiseen. Tietoyhteiskunta.fi -uutinen kertoo.

Digitaaliset portfoliot

Jyväskylän yliopiston Agora Learning Labin kiinnostavaa toimintaa on mm. digitaalisen portfolion tutkiminen ja kehittäminen. Sivuilta löytyy mm. portfolio-opas.

Agora Game Lab

Digitaalisten pelien suunnitteluun, kehittämiseen ja tutkimukseen sekä pelikoulutukseen keskittyvä yksikkö Jyväskylän yliopiston monitieteisten siipien alla.

Opiskelupelit ja mobiiliverkko-opetus

Kristian Kiilin väitöskirjatyön tuotoksena syntynyt pedagoginen peli mm. työelämäsimulointiin.

20.10.05

Tutkiva opettajankoulutus - taitava opettaja

TUTKIVA OPETTAJANKOULUTUS – TAITAVA OPETTAJA, Joensuun opettajankoulutuslaitoksen artikkelikirja (toim. Enkenberg & Savolainen & Väisänen) löytyy verkkoversiona. Aineenopettajuus tutkivan opettajuuden ja kehittävän asenteen näkökulmasta.


7.9.05

MOMU

Monimuoto-opetuksen kehittäminen Turun yliopistossa. Verkkomateriaaleja, mm. raportteja ja julkaisuja.

28.8.05

Oppimisen teoriasta verkkoty�skentelyn pedagogisiin malleihin

Yle Kantisn sivuilla Hanna Salovaaran toimittamaa aineistoa oppimisesta ja teknologiasta.

26.8.05

Suomen virtuaaliyliopisto

Virtuaaliyliopiston sivuilla tietoa tekijänoikeuksista verkko-opetuksessa. Tärkeää asiaa.

22.8.05

Suomen eOppimiskeskus ry

Suomen eOppimiskeskuksen verkkosivua kannattaa seurata. Mittava määrä alan uusinta kehitystä, erilaista materiaalia ja vinkkejä ajankohtaisista tapahtumista.

21.5.05

Helena Aarnion haastattelu Radio Mikaelissa

YLE MIKAELI on haastatellut Helana Aarniota dialogisesta verkko-opettamisen mallista 9.9.2004.

29.4.05

Tutkiva oppiminen verkossa

Tiivistelmä: "TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ" Ydinasioita Helsingin kaupungin opetusviraston Tietotekniikkaprojektin tutkimusryhmän raportista. Tekijöinä: Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen, & Erno Lehtinen.

Kuulumisia 12/2003: Verkko-opetus sydämen asiana

Kuulumisia 12/2003: Verkko-opetus sydämen asiana: Oulun ammattikorkeakoulun koulutustapahtumasta tiivistettyjä eväitä verkko-opetukseen. Haastateltavana Pasi Silander.

Eduforge: Welcome

Eduforge is an open access collaborative learning and exploratory environment designed for the sharing of ideas, research outcomes, open source educational software, and tools within a community of educators, researchers and developers.

4.4.05

Verkkolehdet ja oppiminen

Verkkolehdet ja oppiminen Aili Vihtakarin ja Janne Penttilän aineistossa konstruktivistista ajatusta verkkolehtien opetuskäytöstä.

7.2.05

Essi - Esteetön sisällöntuotanto

Esteettömän sisällöntuotannon Essi-sivut. Hyvää asiaa. Esteettömyys verkossa on samaa kuin kynnysten poistamine, hissien ja liukuportaiden rakentaminen reaalimaailmassa. Verkko vaivatta kaikille, tasapuolisesti.

OSKAR - Etusivu

Virtuaaliyliopiston ja IT-pedan kehittämä työkalu opettajien tvt-taitojen tutkiskeluun.

30.12.04

Euro CSCL - Home

Yhteisöllisen verkko-oppimisen blogi.

11.12.04

Tieteen linkkitalo - Science linkhouse - Home

Suomalaisten tiedekirjastojen yhteishanke virtuaalisen aineiston hakemiseen. Selkeä luokittelu.

Renardus Service (EU-project)

Tiedekirjastojen yhteinen EU-hanke verkkoresurssien hakemiseen. Luokittelut tieteenaloittain. Luotettavaa korkea-asteen aineistoa esim. verkko-opiskelun lähteiksi.

4.12.04

HY: Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskus

Helsingin yliopiston psykologian laitoksen tutkimuskeskus toteuttaa tieto- ja viestintätekniikan oppimis- ja opetuskäytön tutkimusta.

14.11.04

Hot Potatoes

Hot Potatoes -kotisivut. Victorian yliopiston ohjelma interaktiivisten tehtävien tekemiseen. Ilmainen yleissivistävää opetustyötä tekeville, jotka laittavat tekemänsä tehtävät vapaasti saataville.

KUPLA-AKATEMIA

Sarjakuvan tekemisen verkkoaineistossa neuvotaan digitaalisen kuvan värittämisestä. Tee verkkokurssisi kuvitus itse: piirrä, skannaa ja väritä tietokoneella.

Verkkokurssin suunnittelu

Suunnittelutyökaluja Hämeen ammattikorkeakoulun sivuilta. Mukana käytännön esimerkkitapaus.

MJK-onstituutin rakennuspalikat

Sovellus verkko-oppimateriaalin suunnitteluun.

9.11.04

e-Learnin Guru: Dashboard

e-oppimisen englantilainen guru on listannut esimerkiksi aihetta käsitteleviä blogeja, ks. sivun oikea yläreuna. Ja paljon muuta kiinnostavaa.

7.11.04

Opettaminen ja oppiminen verkossa (Erno Lehtinen http://www.utu.fi/kasv/kasv/)

Erno Lehtisen luennon kalvopohjat. Aiheena opettaminen ja oppiminen verkossa.

Jukka Tikkasen materiaalia verkossa

Selkeä yhteenveto mm. Mannisen verkkoympäristöjen luokittelusta.

Jukka Tikkanen: Verkkopedagogiikkaa

Verkko-opettajien verkko-opettajan kiinnostavaa oppimateriaalia verkossa.

Tuotantokasikirja 04-06

VirtuaaliAMK:n sisällöntuotannon käsikirja verkkokoulutustuotteiden suunnitteluun. Erittäin monipuolinen aineisto. Liiku sivuilla sivukartan avulla (yläpalkista löytyy), sillä vasemman reunan navigointi ei ainakaan tätä kirjoitettaessa toiminut.

Digitaalisen oppimateriaalin abc

Nirkko, M. 2004 harjoitustyönä Joensuun yliopistolle tekemä oppimateriaali. Monipuolinen ja selkeä opas.

KÄSIKIRJOITTAMINEN

Keituri, S. 2001: verkkoaineisto verkkokäsikirjoittamisesta. Kannattaa tutustua. Selkeä ja käsitelty eri mediaelementtejä.