Verkkopedagogiset linkit

12.12.05

Tampereen yliopisto - Väitökset - Anne Aula

Anne Aulan väitöskirjan mukaan internetin käyttäjät kohtaavat lukuisia ongelmia hakiessaan tietoa verkosta.

7.12.05

E-GIRLS: kohti tekniikkaa

Hanke edistää tyttöjen tietotekniikkaosaamista ja kehittää lukioiden ja muiden oppilaitosten toimintakulttuuria suosimaan naisten teknistä osaamista.

Virtuaalisessa tiimiopiskelussa parannettavaa

Suomen Akatemian Life as Learning -tutkimusohjelman ECOL-hankkeessa tehtyjen tutkimusten mukaan virtuaalinen opiskelu ja tiimityöskentely ovat suosittuja etäopiskelun muotoja, mutta ne eivät välttämättä johda laadukkaaseen oppimiseen. Tietoyhteiskunta.fi -uutinen kertoo.

Digitaaliset portfoliot

Jyväskylän yliopiston Agora Learning Labin kiinnostavaa toimintaa on mm. digitaalisen portfolion tutkiminen ja kehittäminen. Sivuilta löytyy mm. portfolio-opas.

Agora Game Lab

Digitaalisten pelien suunnitteluun, kehittämiseen ja tutkimukseen sekä pelikoulutukseen keskittyvä yksikkö Jyväskylän yliopiston monitieteisten siipien alla.

Opiskelupelit ja mobiiliverkko-opetus

Kristian Kiilin väitöskirjatyön tuotoksena syntynyt pedagoginen peli mm. työelämäsimulointiin.