Verkkopedagogiset linkit

29.4.05

Tutkiva oppiminen verkossa

Tiivistelmä: "TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ" Ydinasioita Helsingin kaupungin opetusviraston Tietotekniikkaprojektin tutkimusryhmän raportista. Tekijöinä: Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen, & Erno Lehtinen.