Verkkopedagogiset linkit

11.12.04

Renardus Service (EU-project)

Tiedekirjastojen yhteinen EU-hanke verkkoresurssien hakemiseen. Luokittelut tieteenaloittain. Luotettavaa korkea-asteen aineistoa esim. verkko-opiskelun lähteiksi.