Verkkopedagogiset linkit

7.12.05

Virtuaalisessa tiimiopiskelussa parannettavaa

Suomen Akatemian Life as Learning -tutkimusohjelman ECOL-hankkeessa tehtyjen tutkimusten mukaan virtuaalinen opiskelu ja tiimityöskentely ovat suosittuja etäopiskelun muotoja, mutta ne eivät välttämättä johda laadukkaaseen oppimiseen. Tietoyhteiskunta.fi -uutinen kertoo.