Verkkopedagogiset linkit

15.3.06

Akateemisten ihmettelijöitten klubin blogi

Koulutus - Tampereen eOppimisen klusteri: "Uudistunut Akateemisten ihmettelijöiden klubi on oppimisen, tiedon, asiantuntijuuden ja osaamisen rakentumisen tutkijoiden ja kehittäjien verkosto, jonka puitteissa järjestetään ajankohtaistapahtumia ja tuetaan tiedon jakamista verkoston jäsenten ja heidän edustamiensa yksiköiden välillä. Klubin toimintaa koordinoi tampereen eOppimisen klusteri ja tapaamisten isäntinä toimivat vuorotellen mukana olevat organisaatiot." Ihmettelijöiden Blogi.

ProBell - Research Group for Problem-Pased Learning in Finnish Higher Education

ProBell - Research Group for Problem-Pased Learning in Finnish Higher Education: "Tampereella yliopistossa on vuodesta 2000 alkaen toiminut yliopiston ja ammattikorkeakoulujen tutkijoista, opettajista ja jatko-opiskelijosta muodostunut innovatiivinen ryhmä ProBell. Ryhmän tarkoituksena on koota yhteen eri aloilla ja korkeakouluissa toteutettuja ongelmaperustaisen opetuksen kehittämis- ja tutkimushankkeita sekä tukea alaan liittyvää kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoimintaan. "

12.3.06

LEARN Suomen Akatemian rahoittama tutkimusohjelma

Life as Learning (LEARN): " is a multi-scientific national research programme on learning. The themes studied in the programme include developing teaching and learning in the school system, new challenges of learning in the working life, new forms of learning, and new teachership and teacher education."

Opetusteknologiayksikkö: etusivu

Opetusteknologiayksikkö: etusivu: "Turun yliopiston Opetusteknologiayksikkö on 1996 perustettu Turun yliopiston kaikkia tiedekuntia ja laitoksia palveleva multimediaosaamisen keskus."

Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskus: Esittely

Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskus "Tutkimuskeskus toteuttaa verkko-oppimisen ja muun tieto- ja viestintätekniikan oppimis- ja opetuskäytön tutkimusta yhteistyössä koulujen, yliopistojen ja yritysten kanssa. Tutkimustyö koostuu sekä teoreettisesta perustutkimuksesta että käytännöllisistä kehityshankkeista, joita toteutetaan yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin."

Hypermedialaboratorio - Tampereen yliopisto

Hypermedialaboratorio - Tampereen yliopisto: "Tampereen yliopiston hypermedialaboratorio on tutkimus- ja opetusyksikkö, joka tarkastelee vuorovaikutteista digitaalista mediaa ihmis- ja sisältölähtöisesti. "