Verkkopedagogiset linkit

28.8.05

Oppimisen teoriasta verkkoty�skentelyn pedagogisiin malleihin

Yle Kantisn sivuilla Hanna Salovaaran toimittamaa aineistoa oppimisesta ja teknologiasta.