Verkkopedagogiset linkit

30.12.04

Euro CSCL - Home

Yhteisöllisen verkko-oppimisen blogi.

11.12.04

Tieteen linkkitalo - Science linkhouse - Home

Suomalaisten tiedekirjastojen yhteishanke virtuaalisen aineiston hakemiseen. Selkeä luokittelu.

Renardus Service (EU-project)

Tiedekirjastojen yhteinen EU-hanke verkkoresurssien hakemiseen. Luokittelut tieteenaloittain. Luotettavaa korkea-asteen aineistoa esim. verkko-opiskelun lähteiksi.

4.12.04

HY: Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskus

Helsingin yliopiston psykologian laitoksen tutkimuskeskus toteuttaa tieto- ja viestintätekniikan oppimis- ja opetuskäytön tutkimusta.