Verkkopedagogiset linkit

15.3.06

ProBell - Research Group for Problem-Pased Learning in Finnish Higher Education

ProBell - Research Group for Problem-Pased Learning in Finnish Higher Education: "Tampereella yliopistossa on vuodesta 2000 alkaen toiminut yliopiston ja ammattikorkeakoulujen tutkijoista, opettajista ja jatko-opiskelijosta muodostunut innovatiivinen ryhmä ProBell. Ryhmän tarkoituksena on koota yhteen eri aloilla ja korkeakouluissa toteutettuja ongelmaperustaisen opetuksen kehittämis- ja tutkimushankkeita sekä tukea alaan liittyvää kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoimintaan. "